Skoger Kooperative Handelsforening

Landhandleri, grunnlagt 1908 av arbeidere ved Glassverket som andelsselskap på egen eiendom, Svelvikveien 96 v/Glassverket, som ble moderniserrt i 1934. Bedriften, som drev kolonialforretning med egen avdeling for kjøtt, flesk og pølsevarer, brød og melk, senere også manufaktur, skotøy, glass og stentøy. Den hadde på slutten av 1930-årene 140 medlemmer og 5 ansatte, rundt 1950 var årsomsetningen ca. kr. 200.000. Bestyrer fra 1937 til ca. 1970 var Thor Thoresen, deretter Kjell Hansen. Forretningen hadde filial på Åskollen (Nordbyveien 75). Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet