Skoger prestegjeld

I 1732 ble Skoger sogn utskilt fra Sande prestegjeld som eget prestegjeld med Tangen som anneks. Etter at det på Konnerud fra 1731 vokste frem bebyggelse i forbindelse med Jarlsbergverkets gruvedrift, ble fem gårder i Konnerudgrenden i 1737 overført fra Bragernes til Skoger prestegjeld, og i 1760 fikk Konnerud egen kirke tilknyttet verket. I 1845 ble Tangen utskilt fra Skoger og lagt til Strømsø, samtidig ble Strømsgodset overført fra Bragernes til Skoger prestegjeld. I 1838 ble Strømsgodset utskilt som eget prestegjeld. Da Jarlsberg grevskap ble opprettet i 1678, fikk greven kallsretten til og inntekten av Skoger kirke og de øvrige kirker i grevskapet mot vedlikeholdsplikt. Greven solgte i 1757 Skoger kirke til almuen. Skoger har i dag fire kirker innen prestegjeldet: To i Skoger hovedsogn og to på Konnerud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet