Skoger Salongorkester

Stiftet 4.4.1951 av 18 musikere fra Drammen Byorkester og Drammens Glassverks musikkorps. Formålet var å spille lettere underholdningsmusikk på skolekonserter i ulike kretser i Skoger, senere ble det opptredener på bo- og servicesentre. Asbjørn Tangen var orkestrets dirigent i 30 år og formann i 13 år. 40-årsjubileet i 1991 ble markert med en konsert i Bragernes Menighetshus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet