Skogerbokkomitéen

«Skogerboken», med omtale av kommunens historie samt gårds- og slektshistorie, ble utgitt i 1931. I 1978 ble spørsmålet om å skrive en ny Skogerbok tatt opp i formannskapet, og rektor Steffen Gausemel sa seg villig til å påta seg oppdraget. Formannskapet var imidlertid ikke innstilt på å bevilge penger. Saken ble i 1992 og 1993 tatt opp igjen med ønske om at Skogers (med Konneruds og Strømsgodsets) historie måtte bli behandlet i et bind VI av Drammens historie, kostnadsberegnet til kr 1,5 mill. Prosjektet er imidlertid til nå ikke blitt realisert

Cookies | Personvern

bn