Skogerveien

slynger seg fra Markusveien opp til Austadveien, men er ikke gjennomkjørbar annet enn for busser. Frem til begynnelsen av 1960-årene krysset den Austadveien og fortsatte videre til Skoger. I dag er bare noen meter asfalt midt inne i to boligeiendommer et minne om hvor den gamle vei gikk. Veien fikk i 1923 navnet Fjeldsveien, etter at et forslag på Skogerveien, som den senere ble omdøpt, ble nedstemt 8-7 i formannskapet. Dens videre løp fra Solsvingen mot Skoger fikk derimot senere navnet Fjellsveien. Veien var i sin tid den mest benyttede byvei for Skoger-bøndene.

Cookies | Personvern

bn