Skogsholt og Fosserud

Bruk utskilt av Eskerud (bnr. 2, Fosserudveien 50), solgt til Arne Olsson ved auksjonen i 1777. Husene ligger nær Stordammen, rett nedenfor der sanatoriet lå. Eiendommens adresse er Fosserudveien 50.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet