Skogstien

Etter initiativ av Skogeierforeningen og i samarbeid med Skogoppsynet ble en ny skogsti åpnet i Skjeldrumskogen syd for Blektjern 4. juli 1976. Utgangspunktet er Kølabånn, hvor det ble reist en 2,5 tonn tung, barket gran fra Krokskogen. Rundturen, som tar halvannen time, gir ved 20 poster langs den 3,2 km lange turløypa utfyllende informasjon om natur- og skogforhold og hva man ser langs ruten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet