Skogstien

Etter initiativ av Skogeierforeningen og i samarbeid med Skogoppsynet ble en ny skogsti åpnet i Skjeldrumskogen syd for Blektjern 4. juli 1976. Utgangspunktet er Kølabånn, hvor det ble reist en 2,5 tonn tung, barket gran fra Krokskogen. Rundturen, som tar halvannen time, gir ved 20 poster langs den 3,2 km lange turløypa utfyllende informasjon om natur- og skogforhold og hva man ser langs ruten.

Cookies | Personvern

bn