Skolterudsletta

Husmannsplass under Øvre Skjeldrum, fra gammelt av mål for turgåere og samlingssted Sankt Hansaften. På Skolterudsletta og den tilstøtende Kjøytasletta var det dansetilstelninger Sankt Hansaften like til 1940-årene. I 1935-36 ble skogen hugget ned og den åpne plassen utvidet for å legge forholdene til rette for sauehold, men sauedriften ble stanset etter få år p.g.a. grensetvister. Etter krigen oppførte idrettsforeningen Hellas sin hytte på Kjøtasletta (se: Hellashytta).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet