Skomakersedler

Provisoriske pengesedler som ble utstedt i Drammen av en del skomakere og av større handelshus i 1817 og de nærmeste år. Bakgrunnen var at Drammen ikke deltok i den låne- og diskontoinnretning som var blitt etablert i Norge i 1816, og pengemangelen ble etterhvert betydelig. Sedlene var pålydende fra 1/3 til 1 speciedaler, og kursen var 25-40% lavere enn de nesten forsvundne riksbanksedler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet