Skonnerten

Gate i Nordbylia på Åskollen, som ble utbygget av Drammen Boligbyggelag på 1980-tallet. Sammen med flere andre gater i feltet fikk den sitt navn etter eldre skutetyper med den begrunnelse at det med den enestående fine beliggenhet i lien ovenfor Svelvikveien og med glimrende utsyn over fjorden, falt naturlig å foreslå navn med tilknytning til seilskutetiden. En skonnert var et mindre seilfartøy med to master.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet