Skonnerten

Gate i Nordbylia på Åskollen, som ble utbygget av Drammen Boligbyggelag på 1980-tallet. Sammen med flere andre gater i feltet fikk den sitt navn etter eldre skutetyper med den begrunnelse at det med den enestående fine beliggenhet i lien ovenfor Svelvikveien og med glimrende utsyn over fjorden, falt naturlig å foreslå navn med tilknytning til seilskutetiden. En skonnert var et mindre seilfartøy med to master.

Cookies | Personvern

bn