Skramstad, H., Farveri

Farveri i Nedre Storgate 50, grunnlagt 1883 av Hans Johnsen Skramstad fra Vang i Hedmark, som hadde hatt 5 års læretid og 13 år som svenn hos farver A. Østby i Kristiania. Bedriften han overtok var opprinnelig startet på samme eiendom i 1818 av Henrich Grøn, og Skramstad fortsatte der den tidligere eier slapp. Bedriften hadde lenge to forretninger i Drammen og en rekke filialer i distriktene. Virksomheten omfattet opprinnelig farving av vadmel, verken og garn for distriktets bønder, helt håndverksmessig uten hjelp av maskiner. Etter at Johs. Skramstad etter opphold i Tyskland i 1913 gikk inn i firmaet, ble bedriften utvidet til også å omfatte kjemisk vask og farving av garderobetøy, garn og stoffer samt kjemisk rensning av garderobe, skinn m.v. Bedriften ble i 1920 overtatt av Johannes og Hans Skramstad. I 1924 ble farving av bomullstykkvarer opptatt, og fra nå av gikk firmaet mer og mer over til fabrikkfarving. Høsten 1927 begynte firmaet med farving av kunstsilketrikot for konfeksjonsfabrikker, og opphørte da med sitt garderobefarveri og kjemiske renseri. I 1932 overtok Johs. S. som eneinnehaver, han foretok fra 1933 til 1940 større utvidelser så vel bygnings- som maskinmessig, og firmaet kunne nå også påta seg foredling av forsaker og kreppkjolestoffer, samt filmtrykk. Bedriften hadde på sitt 2.500 kvm (senere 1.800 kvm) store gulvareal en moderne maskinpark. Kapasiteten ca. 1950 var ca. 500.000 kg. pr. år. I 1947 ble sønnene Hans Kristian, Odd og Jon Skramstad opptatt som medinnehavere, og i 1958 ble bedriften aksjeselskap. Mot slutten av 1930-årene hadde firmaet 40 ansatte, i 1950 var antallet 60, i 1960 ca. 65, mot slutten av 1980-årene 9 og da bedriften ble slått konkurs i mai 1995 var det ingen ansatte igjen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet