Slaggveien

Vei på Konnerud som fikk sitt navn i 1969, går fra Stubberudveien under de store slagghaugene ved foten av Konnerudkollen frem til Grubegaten. Her finnes rester etter malmknuseanleggene ved Jarlsbergverket, som preger terrenget. Slagg er egentlig et produkt etter brenning, men kan også bety verdiløse, mindreverdige bestanddeler, og det er i sistnevnte betydning det er brukt på Konnerud.

Cookies | Personvern

bn