Slåtteveien

Sløyfeformet vei på Fjell, utgår fra Lauritz Hervigs vei. Navnet er til minne om den tid Fjellgårdene hadde sine jorder her, frem til 1960-tallet. På vestsiden grenser veien til blokkene på Fjell, mens østsiden er bebygget med eneboliger. Fra Slåtteveien fører en gangsti ned til Kobbervikdalen/E-18.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet