Slåtteveien

Sløyfeformet vei på Fjell, utgår fra Lauritz Hervigs vei. Navnet er til minne om den tid Fjellgårdene hadde sine jorder her, frem til 1960-tallet. På vestsiden grenser veien til blokkene på Fjell, mens østsiden er bebygget med eneboliger. Fra Slåtteveien fører en gangsti ned til Kobbervikdalen/E-18.

Cookies | Personvern

bn