Sletningsveien

I 1986 vedtok Drammen bystyre å gi veien som går nord for Kastanjeveien frem til snuplassen ved vannledningen fra Glitre navnet Sletningsveien, etter at bydelsutvalget hadde delt seg på henholdsvis Tunnelveien og Glitreveien. Veien går fra terrassehusene i Kastanjeveien frem til luftesjakt for vannledningen fra Glitre og nesten frem til Sletningsdalen, som den har sitt navn etter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet