Sletningsveien

I 1986 vedtok Drammen bystyre å gi veien som går nord for Kastanjeveien frem til snuplassen ved vannledningen fra Glitre navnet Sletningsveien, etter at bydelsutvalget hadde delt seg på henholdsvis Tunnelveien og Glitreveien. Veien går fra terrassehusene i Kastanjeveien frem til luftesjakt for vannledningen fra Glitre og nesten frem til Sletningsdalen, som den har sitt navn etter.

Cookies | Personvern

bn