Smedsrud, Knut (* 20.7.1960)

Kst. politimester i Drammen jan.-des. 2001. Befalsskole 1979-80, Politiskolen 1981-83, studier og eks. i eng.-am. rett ved University of North Dakota 1988-89, cand. jur. 1991, Politihøyskolens stabskurs 2000, mastereks. ved BI 2001. Lensmannsbetjent 1981-85, politikonstabel/overkonstabel i Oslo 1985-91, politiadjutant i Oslo 1991-93, politiinspektør i Justisdep. 1993-94, seksjonssjef, Oslo Politidistrikt, 1994-98, ass. politimester, Asker og Bærum 1998-2001. Etter å ha blitt svært avholdt av alle innen Drammen politidistrikt, både tjenestemenn og jurister, og etter å ha vist strålende resultater, tapte S. kampen om politimesterembedet i Drammen (Søndre Buskerud Politidistrikt) til tross for at han var den faglig klart beste kvalifiserte, idet justisminister Dørum la større vekt på å få flere kvinner som politimestere. Deretter ass. politidirektør 2002-2004, fra aug. 2004 forsvarsadvokat i Oslo med permisjon fra Politidirektoratet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet