Smedstua

Boplass ved veikanten under Haugen, ca. 50 meter øst for krysset i Svingen. Her bodde hovslager og smed Johan Knutsen med sin kone Kristine og store barneflokk. Smien sto mellom veien og bekken i vestlig retning. Da paret døde ble så vel Smedstua som smien revet. Veikrysset foran smien ble kalt Smitråkka, dette ble etterhvert et forsamlingssted for hele Vestbygda.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet