Smedstua

Boplass ved veikanten under Haugen, ca. 50 meter øst for krysset i Svingen. Her bodde hovslager og smed Johan Knutsen med sin kone Kristine og store barneflokk. Smien sto mellom veien og bekken i vestlig retning. Da paret døde ble så vel Smedstua som smien revet. Veikrysset foran smien ble kalt Smitråkka, dette ble etterhvert et forsamlingssted for hele Vestbygda.

Cookies | Personvern

bn