Smemo, Johannes (1898 – 1973)

Biskop, f. i Røros. Som nyutdannet prest var hans første stilling hjelpeprest på Bragernes (1925-33), ble senere biskop i Agder (1946-51) og Oslo (1951-68).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet