Smith, Anders (1755 – 1813)

Godseier, s. av Gabriel S. d.e., arvet 1778 bl.a. Smithestrøm hvor han tok fast bolig i den dav. hovedbygning, som hans mor hadde latt oppføre. Sammen med broren, Peder Høeg Smith, fortsatte han farens betydelige forretning, men under krigen med England 1807-14 gikk det stadig tilbake og etter brødrenes død ble firmaet avviklet.

Cookies | Personvern

bn