Smith, Christen (1819 – 1910)

Korpslege, senere sanitetsmajor, f. på Sundland, s. av Gabriel S. d.y. Stadslege i Kristiania 1860-72, ble 70 år gammel i 1889 ansatt som stadslege i Bergen hvor han virket til sin død 21 år senere, sanitetsmajor sammesteds 1889-97. Medstifter av Militær-Medisinsk Selskab 1882. Ridder av St. Olavs Orden og av flere utenlandske ordener.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet