Smith, Gabriel d.e. (1718 – 1769)

Trelasthandler, s. av Anders Larsen S., eier av det store trelastfirma Smith på Bragernes og av mange eiendommer på Eiker og Modum, de fleste forbundet med sagbruk. Kjøpte 1745 Mechlenburg-gården på Bragernes. Gjennom sitt ekteskap (1754) med Peder Høegs datter Petronelle Margrete, la han gården Nedre Strøm (Smithestrøm) til sine øvrige eiendommer, her påbegynte han i 1767 oppførelsen av den nåværende hovedbygning, som ble fullført av hans enke i 1778.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet