Smith, Gabriel d.y. (4.9.1784 – 15.5.1855)

Ordfører i Strømsgodset 1838-43, i Skoger 1844-53 Offiser og politiker, s. av Anders S. Kom 10 år gammel inn på Krigsskolen, uteksaminert 1800 og utnevnt til kornett i Akershusiske dragonregiment som yngstemann i regimentet. Gjorde under krigen i 1808 tjeneste ved Kongsvingeravsnittet, premierløytnant 1810 og kaptein i artilleriet 1811. Søkte i 1815 avskjed for å kunne bestyre sin mors og sine egne jordeiendommer. I 1813 hadde han overtatt halve Smithestrøm, i 1823 overtok han også morens del. Kjent som en dyktig og interessert jordbruker, meget opptatt av offentlige tillitsverv. Valgtes i 1821 til varamann pa Stortinget og møtte på tinget nesten hele perioden istedetfor proprietær Hovbrænder fra Botne, som var blitt permittert fordi «han luktede så dævels at ingen ville sitte ved siden av ham». Møtte i 1833 som fast representant på Stortinget. Ved siden av professor Schweigaard var han den eneste stortingsrepresentant som unnlot å heve diettgodtgjørelse. Kjent som en striks, men også mild mann, som alltid sørget for at hans husmenn iallfall hadde en ku. Sundhaugen kirke ble i Smiths tid bygget på gårdens grunn. Eide også flere andre gårder i Skoger. Hans hustru var Petronelle Bang (1786-1870), datter av Hans Bang på Sundland.

Cookies | Personvern

bn