Smitt-Amundsen, Jonas Anton (1870 – 1924)

Overrettssakfører i Elverum, f. i Drammen, s. av skipsreder Thorger S. Tok som større skogeier initiativet til bekjempelse av furuspinneren, formann i skogeiernes komité til lovforslag vedr. ervervelse av skog. Fra 1910 medlem av Den Norske Sakførerforenings hovedstyre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet