Smitt-Amundsen, Jonas Anton (1870 – 1924)

Overrettssakfører i Elverum, f. i Drammen, s. av skipsreder Thorger S. Tok som større skogeier initiativet til bekjempelse av furuspinneren, formann i skogeiernes komité til lovforslag vedr. ervervelse av skog. Fra 1910 medlem av Den Norske Sakførerforenings hovedstyre.

Cookies | Personvern

bn