Snekkersborg

Prosjektert vei på Konnerud, navngitt 1969. På et kart fra 1741 over Jarlsbergverkets eiendommer har en av parsellene navnet Snekkersborg, og veien går delvis over denne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet