Snekkersborg

Prosjektert vei på Konnerud, navngitt 1969. På et kart fra 1741 over Jarlsbergverkets eiendommer har en av parsellene navnet Snekkersborg, og veien går delvis over denne.

Cookies | Personvern

bn