Snippen

Folkelig navn på byfoged, senere statsminister C. A. Selmers eiendom på Strømsø, på hjørnet av Konnerudgaten og Grønland. Her bodde senere borgermester Rynning, og i Snippens hage ble i 1930-årene oppført en forretningsgård som bl.a. huset Hotel Victoria. Hovedbygningen ble revet ca. 1980.

Cookies | Personvern

bn