Snorres gate

Kort forbindelsesvei på Danvik fra Olav Kyrres gate til Magnus Barfots gate, parallelt med Harald Hårfagres gate. Har sitt navn etter Snorre Sturlason (178-1241), som bl.a. nedtegnet de tre nevnte kongers sagaer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet