Sokkaveien

Gate på Øren fra Hans Hansens vei ned til Haukeliveien. Her lå i gammel tid eiendommen Sokka el. Sukka, som i middelalderen ser ut til å ha vært av anselig størrelse: En viss «Aulir på Sukka» ga dengang bort noe av østre Landfall til Frogner kirke. Husene og tomten ble solgt og plassen nedlagt i 1801. Da eiendommen i 1784 skulle skyldsettes ble den satt i 0, da den bare besto av «berg og ur».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet