Solberg, Andreas (1801 – 1862)

Trelasthandler, skipsreder og politiker, valgtes 1837 til medlem av Drammens første bystyre, fratrådte 1840, varamann til Stortinget 1844. Sammen med sine svogre Hans og Niels Kiær eide han det store trelastfirma Hans Kiær & Co., opprettet sammen med disse «Stiftelsen for arbeiderboliger i Drammen» og «Jomfru Gunhild Andrine Kiærs Legat». Medstifter av Forsikringsselskapet Norge og Drammens gjensidige Skibsassuranceforening. Flyttet i 1849 til Kobbervik gård som han i 1842 hadde kjøpt for 10.000 speciedaler og i 1857 pantsatt for å skaffe midler til Garantiforeningen under krisen i Drammen.

Cookies | Personvern

bn