Solberg, Johannes (1845 – 1920)

Godseier, f. i Drammen, s. av Andreas S. Kjøpte i 1889 Stengods ved Hønefoss og var i en årrekke ordfører i Hole, styremedlem i Selskabet for Norges Vel og Landhusholdningsselskabets Felleskjøp, flere andre tillitsverv innen jordbruket. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet