Solberg (Røiseplassen)

Bruk av Ekholt på Konnerud (bnr. 6), utskilt 1777 og solgt til Christoffer Rausch for 35 riksdaler (112 kroner), fra 1853 i Kittelsen-familiens eie.

Cookies | Personvern

bn