Solberg (Røiseplassen)

Bruk av Ekholt på Konnerud (bnr. 6), utskilt 1777 og solgt til Christoffer Rausch for 35 riksdaler (112 kroner), fra 1853 i Kittelsen-familiens eie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet