Solem, Bernt Andreas (1839 – 1926)

Forstmann, fra 1900 skoginspektør i Sonden: fjeldske Skoginspektorat, Drammen. Formann i Reinbeitekommisjonen 1901-02, ridder av St. Olavs Orden 1901.

Cookies | Personvern

bn