Solem, Bernt Andreas (1839 – 1926)

Forstmann, fra 1900 skoginspektør i Sonden: fjeldske Skoginspektorat, Drammen. Formann i Reinbeitekommisjonen 1901-02, ridder av St. Olavs Orden 1901.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet