Solheim, Anders (* 16.3.1942).

Rådmann i Drammen 1986-2000, deretter seniorrådgiver i kommunen og rådgiver hos Ernst & Young, tidl. (1970-86) økonomisjef, direktør og ass. fylkesrådmann i Akershus. Innførte hovedutvalgsmodellen i kommuneadministrasjonen, gikk løs på uløste oppgaver som rensning av Drammenselven, økt barnehagedekning, problemer i helsevesenet, høyskoleutdannelse og byens nesten uløselige veiproblemer, ga store og vesentlige bidrag til utviklingen av kommunen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet