Solheim, Anders (* 16.3.1942).

Rådmann i Drammen 1986-2000, deretter seniorrådgiver i kommunen og rådgiver hos Ernst & Young, tidl. (1970-86) økonomisjef, direktør og ass. fylkesrådmann i Akershus. Innførte hovedutvalgsmodellen i kommuneadministrasjonen, gikk løs på uløste oppgaver som rensning av Drammenselven, økt barnehagedekning, problemer i helsevesenet, høyskoleutdannelse og byens nesten uløselige veiproblemer, ga store og vesentlige bidrag til utviklingen av kommunen.

Cookies | Personvern

bn