Sollid, Sverre (18.3.1911 – 17.6.1997)

Fylkeslandbrukssjef i Buskerud 1945-78, f. i Gjerpen, bosatt i Drammen: Takstmann og sakyndig ved vassdragsreguleringsskjønn i Telemark og Buskerud.

Cookies | Personvern

bn