Sollid, Sverre (18.3.1911 – 17.6.1997)

Fylkeslandbrukssjef i Buskerud 1945-78, f. i Gjerpen, bosatt i Drammen: Takstmann og sakyndig ved vassdragsreguleringsskjønn i Telemark og Buskerud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet