Solskinnsveien

Fra 1953 til 1954 navnet på Doktor Narveruds vei (s.d.).

Cookies | Personvern

bn