Sommerfrydveien

ble i 1905 satt som navn på veien fra Bergstien bak Sommerfryd gård til Strøtvetveien.

Cookies | Personvern

bn