Sommerveien

Vei fra Skjeldrumgårdene opp Dunkedalen og Brattkleivmyra til Kippen og videre ned forbi Blektjern til Strømsø og Gulskogen. Veien ble i eldre tid benyttet som byvei.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet