Sommerveien

Vei fra Skjeldrumgårdene opp Dunkedalen og Brattkleivmyra til Kippen og videre ned forbi Blektjern til Strømsø og Gulskogen. Veien ble i eldre tid benyttet som byvei.

Cookies | Personvern

bn