Sophie Amalies vei

ble i 1979 satt som navn på veien som fører fra Grubegaten under Konnerudkollen til gården Fjeldheim. Veien var i 1977 gitt navnet Bilitt, noe som berodde på en misforståelse. Gatenavnkomitéen og bystyrets mindretall gikk inn for Midtiveien, som er et annet navn på Fjeldheim. Veien har sitt navn etter en av Jarlsbergverkets gruver, som igjen hadde sitt navn etter et medlem av familien Wedel Jarlsberg.

Cookies | Personvern

bn