Sorgenfri

Boplass i skogen ovenfor Øvre Gunnerud langs den gamle vei som førte til Fjell, i dag ca. 100 meter ovenfor den nåværende vei. Siste beboer skal ha vært en enke og hennes barn. Tuftene kan fremdeles sees.

Cookies | Personvern

bn