Sorgenfri

Boplass i skogen ovenfor Øvre Gunnerud langs den gamle vei som førte til Fjell, i dag ca. 100 meter ovenfor den nåværende vei. Siste beboer skal ha vært en enke og hennes barn. Tuftene kan fremdeles sees.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet