Spangberg, Bjarne

Fotografisk atelier og detaljforretning i Øvre Storgate 6, grunnlagt 15. november 1914 av Bjarne Spangberg (f. 1886) som overtok Fred. Schønbergs fotoforretning under navnet Schønbergs Eftf. S. hadde i 1911 begynt i lære hos Joh. B. Carlsen i Kristiania, og tok håndverksbrev i Drammen 1915, handelsbrev 1935. I 1964 ble firmaet overtatt av sønnene Bjørn og Per, som under navnet Spangberg Foto drev det videre som kombinert fotograf- og farvehandel i det nye Folkets Hus, hvortil de flyttet i 1968. Etter Bjørn Spangbergs død i 1975 overtok Per Spangberg. Videreført av Tom Erik Myrbråten under navnet Fotograf Myrbråten AS.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet