Sparavollen

Boliggate i Underlia-området, opparbeidet 1965-66, utgår fra Finn Blackstads vei mot en åpen rydning i Ørenskogen med spor etter bebyggelse, kalt Sparavollen. Vollen ble helt til vår tid brukt til samleplass for tømmer, og navnet kan muligens komme av sparrer el. sperrer, bygningstømmer som var en vanlig trelastartikkel på 1600-tallet. Navnet skulle egentlig ha vært Sparavollveien, men man mente at dette kunne medføre en viss fare for forveksling med Fagervollveien – «selv om faren for forveksling ikke synes særlig stor».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet