Spillemannsløkka

ble i 1977 vedtatt som navn på en vei på Konnerud som tar av fra Dalenveien og fører sydover til Kollerud. Etter protest fra oppsitterne langs veien, ble navnet i 1979 endret til Kollerudveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet