Spøg og Alvor

«De Unges Samfund»s avis, som fra og med 13. oktober 1869 ble nedtegnet i en protokoll. Bladets motto var «Ei blot til Lyst». Det første trykte nummer kom 16. februar 1876 og var en 4-siders avis, trykket hos J. Wulfsberg. Det neste trykte eksemplar, datert 23. februar 1876, skal også ha vært det siste, idet den fremtidsrettede redaksjon, som hadde villet glede sine lesere ved å distribuere bladet fremfor bare å lese det opp på foreningens møter, trakk seg etter sterk kritikk. Avisen ble deretter igjen sirlig håndskrevet i 1 eksemplar, vanligvis i 12-siders hefter med trykket logo. Det siste kjente eksemplar er datert 29. oktober 1891.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet