Springover

Husmannsplass i Skoger (Jarlsbergveien 313) nevnt i 1790-årene, oppsitterne ble tidlig bygslere og Kristian Eriksen overdro således i 1797 bygselen til Tollev Evensen for 49 riksdaler. I 1875 ble plassen utskilt som eget bruk og solgt til Thorvald M. Martinsen. Navnet hadde plassen fordi det fra gammelt av var en meget hendig snarvei over til Skjeldrum, en kulturhistorisk tradisjon kommunens Gatenavnkomité så det ønskelig å bevare da det i 1979 satte Springover som navn på den daværende Jarlsbergveien forbi eiendommen. Etter protest fra oppsitterne ble veinavnet sløyfet i 1981, og disse fikk igjen adresse til Jarlsbergveien, idet «navnekomitéen beklager at det ikke har vært mulig å oppnå forståelse for å bevare et gammelt og særpreget veinavn».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet