Stadshauptmand Aass’ vei

Frem til 1966 navnet på del av nåværende Sven Svensens vei (s.d.). Da veinavnet ble endret etter gjentagne anmodninger gjennom mer enn 20 år fra beboerne, som syntes navnet falt altfor tungvint, ble det samtidig fremsatt forslag om å kalle den nåværende Tinghusplassen for Stadshauptmand Aass’ Plass, men forslaget falt i bystyret med 55 mot 13 stemmer.

Cookies | Personvern

bn