Stærnes, Nils G.

Oppr. sykkelfabrikk og sportsforretning i Hauges gate 13, grunnlagt av Nils Gunnarsen Stærnes i Rollag 1912 som sportsforretning og 1915 som sykkelfabrikk, flyttet 1919 til Drammen. Fabrikken produserte 3 sykkelmerker: Hauk, Champion og N.G.S. og fikk på Drammensutstillingen 1930 gullmedalje for sine sykler. Sportsforretningen, som senere ble utvidet med våpenhandel, ble i 1958 videreført av Ole Bakken under navnet Nils G. Stæmes Eftf., mens sykkelfabrikken gikk over til sykkelverksted som ble flyttet til Tordenskiolds gate 80, nedlagt rundt 1975. I 1923 opptok bedriften også salg av radioer, denne avdeling ble i 1946 utskilt som eget aksjeselskap i Hauges gate 4 under navnet Stærnes Radio A/S. Denne skiftet senere navn til Stærnes Radio og Foto A/S, og flyttet på 1950-tallet til Engene 12 hvor forretningen fortsatt holder til, med Eivind Stærnes som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet