Stallane

Boplass under Rønnehoved i draget mellom Rønnehueåsen og Stallaneåsen nord for Stallanemyrene på sydsiden av Finntomtåsen, ved gangveien til Eidsfoss. Enken etter Torsten Larsen, Kristine Eliasdatter fra Vestfossen, bodde her rundt 1840, en gangvei til Eidsfoss gikk dengang forbi S. Kristine var en bekjent av Ole Høiland, som flere ganger besøkte henne, og hun hjalp ham da han var på frifot. Hun skal ha hengt ut en serk som tegn på at farvannet var klart, og for sin medhjelperrolle ble hun dømt til 3 måneders tukthus. Senere bodde Peder Knudsen med tilnavnet «Stallin» og hans familie på plassen, som sist ble bebodd av Adolf Gustavsen, «Kinamann». Han flyttet fra stedet i 1930. Stallane brant ned i 1935, og boplassen er i dag sterkt gjengrodd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet