Stampeløkken

Løkke under Sommerfryd, lå på 1800-tallet i området mellom Schwenckegaten og Erik Børresens allé. Av reguleringsplanen fra 1866 fremgår at det skulle anlegges en gate i 15 alens bredde fra Møllergaten tvers over Stampeløkken til Rakkerhuken. Navnet skriver seg fra Schwenckes stampemølle, en innretning som ble brukt ved knusing av filler ved papirfremstilling m. v., som antas å ha ligget her.

Cookies | Personvern

bn