Stang, Edvard Kristoffer (15.4.1902 – 11.11.1962)

Skolemann og litteraturhistoriker, f. i Kristiansand. Etter bl.a. å ha vært lektor i norsk sprog ved Stockholms Högskola 1928-30 og deretter lektor i Larvik og Oslo, kom Stang til Drammen hvor han fra 1946 var Latinskolens rektor. Sensor i norsk ved Universitetet i Oslo 1938-46, medlem av Norsk Sprogråd og medlem av Undervisningsrådet 1945-57. Stang hadde mange tillitsverv og off. verv, bl.a. som medlem av Drammen bystyre og varamann til Stortinget. Utga lærebøker og litteraturhistoriske arbeider, bl.a. «Norges litteraturhistorie» (1938, i «De tusen hjems bibliotek») og «Johan Herman Wessel» (1942). Ridder av den svenske Nordstjerneorden, fransk Officier de Académie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet