Steen, Ole Throndsen (1803 – 1882)

Boktrykker og avisutgiver, løste i 1839 borgerskap som boktrykker i Drammen, utga fra 1840 avisen Drammens Adresse (s.d.). Hans trykkeribedrift lå i øvre del av Erik Børresens gate. Steens måte å skaffe abonnenter på vakte kritikk: Han delte ut det første nummer til en rekke personer i byen og gjorde i en notis oppmerksom på at de som beholdt avisen ble regnet som abonnenter, de som ikke ville abonnere måtte melde dette skriftlig og sende avisen i retur! Avisen gikk inn i 1851 og ble erstattet av Drammens Blad (s.d.), også med Steen som utgiver og eier til han avgikk ved døden. Opprettet et legat til bl.a. verdige og trengende borgerenker som i 1896 var på ca. kr. 90.000.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet