Steinspranget

U-formet boliggate som utgår fra Kristian brenners vei nord for Åssiden videregående skole. Her var det stenhuggeri med store dagbrudd, noe som er særlig godt synlig mellom Kristian brenners vei og gangstien fra Sørensvingen til Drammen Turheis.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet