Stengjerdene i Strømsåsen

skal for en stor del ha bli bygget i 1808 av svenske krigsfanger fra kampene i Solør og Enningdalen. Disse skal også ha medvirket ved byggingen av Austad gård. Gjerdene tjente på enkelte strekninger som eiendomsgrense mellom Austad-, Strøm- og Skjeldrumgårdene. Ifølge et gammelt sagn skal mestertyven Ole Høiland ha gjemt noe av sitt utbytte i ett av disse stengjerdene.

Cookies | Personvern

bn